Zorgkosten zijn aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting

Het is duur; leven met een chronische ziekte of beperking. Mensen die medicijnen, bijzondere hulpmiddelen of extra zorg nodig hebben, moeten vaak veel geld betalen. Echter, een deel van die kosten is aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel staat meer informatie over de zorgkosten die terug te krijgen zijn via de belasting. Bekijk de website www.meerkosten.nl

Veel mensen met extra zorgkosten betalen alles zelf en sommigen daarvan weten niet dat ze een deel van de kosten terug kunnen krijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Via de website www.meerkosten.nl kunnen mensen erachter komen wélke kosten aftrekbaar zijn en hoe ze dat moeten doen. Niet alle extra zorgkosten zijn aftrekbaar. Er wordt rekening gehouden met een (gezamenlijk) drempelinkomen. De website geeft ook hier informatie over: drempel voor alleenstaanden, drempel fiscaal partners, drempelverhoging bij laag inkomen.

De informatie is ook te vinden in het downloadbare artikel “De aftrek van zorgkosten” op de site van Ieder(in). Daar is er de mogelijkheid om het artikel te printen, zodat de informatie ook op papier beschikbaar is.

Mensen kunnen bijvoorbeeld extra uitgaven hebben voor aangepaste kleding en beddengoed, een extra gezinshulp, het aanschaffen van dieet hulpmiddelen, particuliere verpleging, reiskosten voor ziekenhuisvisitaties en de kosten voor de benodigde medicijnen. Al deze kosten kunnen worden opgevoerd bij de aangifte. Op de website van www.meerkosten.nl staat duidelijk aangegeven welke kosten aftrekbaar zijn.

Voor visitaties aan een arts kunnen reiskosten gemaakt worden. Hiervoor geldt dat de werkelijk gemaakte kosten aftrekbaar zijn. Op de website van de ANWB is zelfs een speciale rekenmodule (Routeplanner) te vinden om te berekenen om hoeveel brandstofkosten het gaat.

Daarnaast kan het zijn dat iemand zelf een gezinshulp inhuurt, omdat er geen sprake is van een WMO-indicatie. Ook deze kosten kunnen opgevoerd worden in de belastingaangifte. Echter, de eigen bijdrage WMO is niet aftrekbaar.

Ook wanneer er sprake is van een laag inkomen, waarbij er geen belasting betaald hoeft te worden, kan het zijn dat iemand belastinggeld terugkrijgt. Dat heeft te maken met de Tegemoetkomingsregeling: een soort “negatieve belasting”, waarbij iemand geld ontvangt dat hij of zij nooit heeft afgedragen.

Mogelijk dubbel voordeel

Aangifte doen zorgt vaak voor dubbel voordeel. Uiteraard krijgen mensen hun belastinggeld terug. Bovendien is het mogelijk dat iemand meer huur- of zorgtoeslag ontvangt. Door de aftrek wordt het inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor hulp, zorg of voorzieningen namelijk lager. Dat heeft als gevolg dat de eigen bijdragen verlagen.

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN