Verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg

U leest het veel op deze website: de term particuliere thuiszorg. Maar wat is nu het verschil tussen deze particuliere zorg en de ‘gewone’ thuiszorg? Dat leggen we graag aan u uit, zodat u weloverwogen een keuze kunt maken voor ondersteuning die écht bij u en uw wensen past.

Keuzevrijheid

Het grootste verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg, is de mate van keuzevrijheid die u heeft. Stel, u krijgt onverhoopt te maken met een chronische ziekte, een beperking of vervelende ouderdomskwalen. U komt tot de conclusie dat u graag zorg zou willen inschakelen, om ervoor te zorgen dat u gewoon thuis kunt blijven wonen. Wat is dat voor u het meest belangrijk? Wilt u zelf bepalen met welke zorgaanbieder u in zee gaat, of vindt u het prima dat de wijkverpleegkundige of zorgverzekeraar hierover beslist? Wilt u zelf aangeven hoeveel uren u zorg wilt ontvangen, of mag dit voor u worden geregeld? Bij particuliere thuiszorg heeft u helemaal zelf de controle, bij reguliere thuiszorg is het grotendeels de wijkverpleegkundige die bepaalt waar u recht op heeft.

De kosten

Particuliere thuiszorg betaalt u geheel zelf. Wanneer u een CIZ-indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz (overigens niet verplicht om zorg af te nemen bij bijvoorbeeld Zuster Jansen), komt u mogelijk wel in aanmerking voor een pgb (persoonsgebonden budget). Hiermee kunt u een gedeelte van de zorg inkopen. Reguliere thuiszorg, waarvoor u dus contact opneemt met uw zorgverzekeraar, wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Invulling van de zorg

Bij reguliere thuiszorg bent u vaak van meerdere factoren afhankelijk. U kunt bijvoorbeeld regelmatig te maken krijgen met vervangers of tijdelijke krachten, waar we er bij Zuster Jansen juist alles aan doen om dit te voorkomen. Bij ons krijgt u te maken met kleine teams, die bestaan uit maximaal vijf verschillende zorgverleners. Op deze manier krijgt u echt de kans om een band op te bouwen met uw verzorgers, en hoeft u niet steeds te wennen aan vreemde gezichten. Ook uw familie heeft steeds een vast aanspreekpunt.

Altijd verzorging op maat

Particuliere thuiszorg houdt ook in dat u kunt uitgaan van zorg op maat. Er is niet slechts één soort zorg beschikbaar, er zijn verschillende vormen waar u uit kunt kiezen. U kunt kiezen op basis van uren (12-uurs zorg, 24-uurs zorg, nachtzorg) maar het is ook mogelijk om specifiekere zorg af te nemen, zoals zorg bij de ziekte van Alzheimer of palliatieve zorg in Amsterdam. Welke zorgvraag u ook heeft, Zuster Jansen streeft naar een passend antwoord. Omdat we hierbij niet werken met wachtlijsten, kunt u op korte termijn al worden geholpen.

Heeft u nog vragen over het regelen van particuliere thuiszorg, of wilt u direct uw zorgvraag aan ons voorleggen? Neem dan gerust eens contact op! U bereikt Zuster Jansen onder andere via 020-6366837.

Lees meer bij Zuster Jansen
  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN