Wetenschappers pleiten; aandacht en geld moeten naar preventie van dementie

Een groep wetenschappers heeft in een open brief aan het kabinet gevraagd om maximaal in te zetten op de preventie van dementie. Momenteel komen er vijf dementiepatiënten per uur bij. Met meer dan negen miljard euro is dementie dan ook de grootste kostenpost op de zorgbegroting. Volgens de wetenschappers kan het “serieus oppakken van preventie in twaalf jaar leidt tot 20 procent minder nieuwe patiënten per jaar.”

Geprojecteerd op de Nederlandse situatie betekent dat, voorzichtig geschat, een afname van 5000 nieuwe patiënten per jaar en een besparing die op termijn kan oplopen tot jaarlijks 2 miljard euro“, aldus de wetenschappers. Echter, niet alleen financieel gezien staat dementie bovenaan. “Ook in termen van persoonlijk leed en ziektelast is dementie koploper. De ziekte neemt de meeste gezonde levensjaren weg van de Nederlandse bevolking en legt een zware druk op veel mantelzorgers.” En dat terwijl het aantal dementiepatiënten dus blijft stijgen door de bevolkingstoename en vergrijzing.

Brief in NRC

Tientallen mensen ondertekenden daarom de brief die NRC publiceerde. Zij vinden dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een grote kans onbenut laat. Dementiespecialisten willen dat preventie een belangrijkere plaats krijgt in alle plannen om de snelgroeiende ziekte aan te pakken. Als voorbeeld nemen zij het Deltaplan Dementie (een achtjarig, nationaal actieprogramma) en alle publiekscampagnes over de hersenziekte.

Een groep internationale wetenschappers geeft in een brief aan de G7-top aan dat ongeveer een derde van alle diagnoses van dementie en Alzheimer samenhangt met risicofactoren die te beïnvloeden zijn. Zo noemen ze verschillende vormen van bescherming tegen het ontwikkelen van dementie; een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, lichaamsbeweging, sociale contacten en een goed slaapritme.

Open brief

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc en mede-hoofdauteur van de open brief, geeft aan; “Denemarken is het enige land dat alle dementiegevallen registreert. Daar is de afgelopen tien jaar het aantal demente mensen per leeftijdscategorie jaarlijks met 2 procent gedaald. En het totaalaantal patiënten stabiliseert.” Volgens Olde Rikkert zou de registratie in Nederland veel beter moeten zijn. Daardoor kan een beter beeld geschetst worden van de effecten van preventie. Vermoed wordt dat er in Nederland tussen de 250.000 en 260.000 patiënten zijn. Er zijn echter maar 150.000 gevallen bekend bij huisartsen.

Auteur: Redactie

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN