Het Leefplezierplan: project blijkt groot succes voor betere zorg en meer werkplezier

Leyden Academy heeft van april 2017 tot april 2019 het pilotproject “Leefplezierplan” uitgevoerd op 11 verschillende zorgorganisaties door heel Nederland. De organisatie heeft teams getraind, 80 interviews afgenomen met bewoners, teamleden en leidinggevenden en ongeveer 200 bijeenkomsten georganiseerd. In dit artikel staat het doel, de uitkomst van de pilot en de visie voor de toekomst beschreven.

Het doel van het project

Het doel van het Leefplezierplan is om persoonsgerichte zorg te stimuleren met een focus op leefplezier. Daarmee wordt bedoeld dat werknemers aangespoord worden om patiënten meer persoonlijke zorg en ondersteuning te bieden, in plaats van medische en behoeftegerichte zorg. Zo stelt projectleider Joris Slaets;

“Kwaliteit van zorg zit vooral in kleine dingen, in betekenisvolle ervaringen en in het contact tussen mensen. We hebben veel voorbeelden gezien van diep gekoesterde verlangens die werden vervuld. Zoals de dame met ernstige Parkinson die niets liever wilde dan haar kleinkinderen nog eens zien. Het contact was door scheidingsperikelen verbroken. Na bemiddeling van de zorgverlener stond de kleinzoon uiteindelijk aan haar bed en haalden zij samen mooie herinneringen op. Een paar dagen later stierf mevrouw.“

In dit geval had het team dus waardevol gehandeld voor de patiënte en haar echtgenoot. In het huidige systeem wordt deze “zachte” dimensie niet als verantwoordelijkheid van de zorg gezien. Bovendien weten zorgverleners vaak niet hoe ze die kwaliteit waar kunnen maken. Het Leefplezierplan geeft houvast en handvatten over hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden op het gebied van persoonlijke aandacht en ondersteuning.

Persoonlijk contact van cruciaal belang voor zorg op maat

Als zorgverleners willen inspelen op de wensen en verlangens van bewoners, zullen ze hen eerst goed moeten leren kennen. Voorafgaand aan het pilotproject geven veel zorgverleners aan dat ze hun bewoners al goed kennen. Toch zegt 87 procent van de zorgverleners na afloop dat zij hun bewoners veel beter hebben leren kennen. Het bijdragen aan het leefplezier van bewoners door middel van het Leefplezierplan leidt, volgens Leyden Academy, ook tot meer werkplezier. Zo liet een medewerker weten; “Ik zou willen dat al mijn collega’s het enthousiasme konden voelen dat ik van het project krijg. Het wakkert dat waakvlammetje aan dat een ieder heeft die in de zorg werkt.”

Vervolg: actieonderzoek

Doordat de pilot zo succesvol is geweest, krijgt het een vervolg. Het Leefplezierplan wordt, met ondersteuning van het ministerie van VWS en de kantoren van Menzis en VGZ, van juni 2019 tot juni 2012 ingevoerd op twee locaties. Dit actieonderzoek heeft als doel om op zoek te gaan naar de consequenties van een zorgverlening, waarbij leefplezier centraal staat. Alle belanghebbenden in de zorg, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit, zullen een belangrijk aandeel hebben in dit vervolgonderzoek. Er wordt gestreefd naar een werkwijze die simulerend is voor persoonsgerichte zorg met een focus op leefplezier en die toegankelijk en toepasbaar is voor alle Nederlandse zorgorganisaties

Auteur: Reactie ZorgGids Nederland

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN