7 miljoen euro voor geestelijke verzorging in thuissituaties

Per 1 januari 2019 gaat de regeling van minister Hugo de Jonge in. Jaarlijks wordt er 7 miljoen euro vrijgemaakt voor geestelijke verzorging in thuissituaties. De nieuwe regeling wordt via bestaande subsidieregelingen gefinancierd voor netwerken palliatieve zorg. Per 2021 zal deze regeling jaarlijks 5 miljoen per jaar structureel vrijmaken. Dit is bekend gemaakt door een brief aan de Tweede Kamer van de minister. Er worden extra middelen ingezet om de brede groep ouderen te helpen met zaken omtrent ouder worden, ziekte en sterven. Geestelijke verzorging wordt nu alleen vergoed in tweede en derde lijn.

Geestelijke verzorging

De bereikbaarheid van geestelijke verzorging is niet optimaal blijkt uit onderzoek. De oorzaak hiervan is de aard van de levensvragen die niet makkelijk te vertalen zijn in hulpvragen. Daarnaast speelt de deskundigheid van geestelijke verzorging een grote rol. Dit speelt vooral onder de naasten, zorgverleners en de patiënten zelf. Vanuit het integrale zorgproces maken geestelijke verzorgers geen deel uit van het zorgproces. Voornamelijk in de eerstelijnszorg is dit het geval.

Eerstelijnszorg

Om geestelijke verzorgers te financieren zijn er beperkte mogelijkheden. Daarnaast bestaan er onduidelijkheden over de voorwaarden waar onder andere de geestelijke verzorgers ingezet kunnen worden. Er ontstaan hierdoor knelpunten in de financiering ten aanzien van de continuïteit van geestelijke verzorging bij zowel opname als ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Geldbesteding palliatieve zorg

Het geld vanuit de nieuwe regeling wordt onder andere besteed aan consulten van geestelijke verzorgers, de bijscholing van reguliere zorgverleners en voor activiteiten om het werk van geestelijke verzorgers te vergroten. Twee jaar krijgen netwerken palliatieve zorg ondersteuning via een actiegericht onderzoek en een landelijk project. Hierdoor zal het aanbod groeien en zullen de bekostigingen verbeteren. Voor de toekomst gaan alle betrokken partijen de komende jaren aan alternatieve bekostiging meewerken.

Regeerakkoord

Voor geestelijke verzorging en levensbegeleiders staat in het regeerakkoord 35 miljoen euro gereserveerd. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is dit bedrag 25 miljoen euro. De VGVZ maakt zich zorgen over de 10 miljoen euro die voor 2018 gereserveerd was, maar niet besteed lijkt te worden. Wel zijn ze blij met de aanzienlijke investering voor geestelijke verzorging. De vereniging laat weten een gesprek aan te gaan met het ministerie van VWS.

Worstelen met levensvragen

Er wordt gesproken over een doorbraak volgens de beroepsvereniging voor geestelijke verzorgers. Er wordt al jaren gepleit voor een vergoeding in thuissituaties. ‘De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling. Ook thuis worstelen mensen met levensvragen: hoe leef je verder na een slechte diagnose? Wat maakt het leven nog de moeite waard als je oud wordt en behoeftig? Vragen waar iemand thuis lang niet altijd alleen of met zijn naasten uitkomt’, aldus VGVZ-secretaris Guido Schürmann, geestelijk verzorger in het Haaglanden Medisch Centrum.

Pleiten voor levensbegeleiding

De seniorenorganisatie KBO-PCOB pleit al langer voor levensbegeleiding van senioren omtrent de gezondheid en om het welbevinden te versterken. Dit gebeurt nog ver voor de laatste levensfase. ‘Geestelijke zorg zien wij als een belangrijk aspect van goede zorg. Het is mooi dat de afspraken in het regeerakkoord nu concreter worden’, aldus directeur Manon Vanderkaa.

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN