Nieuws

31/07/2017 Wethouder Utrecht wilde stoppen met pilot wijkverpleging

Zilveren Kruis is door de Utrechtse wethouder Kees Diepenveen verzocht te stoppen met de pilot wijkverpleging in zijn stad. Hij schrijft dit in een memo aan de Utrechtse gemeenteraad. De tussenevaluatie van de pilot tonen aan dat de gestelde doelen niet behaald worden en zelfs contraproductief. De bevindingen van de tussenevaluatie geven de raad zorgen over de kwaliteit, innovatie en de samenwerking in de zorg.

De wethouder heeft zijn zorgen geuit in een door hem georganiseerd bestuurlijk overleg met Zilveren Kruis. Zij stellen echter dat zij de verbetervoorstellen een kans willen geven. De benadeelde voorkeursaanbieders die een miljoenenverlies hebben geleden door de pilot, worden eerlijk en adequaat gecompenseerd.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN