Door fouten van raad van bestuur risico’s voor patiënten UMC Utrecht

Uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat er risico’s waren voor de patiëntveiligheid in het UMC Utrecht. De raad van bestuur heeft er onvoldoende voor gezorgd dat er openlijk gesproken werd over fouten die werden gemaakt. Zodoende kon daaruit geen lering getrokken worden. Calamiteiten werden niet of te laat gemeld en onvoldoende door het ziekenhuis onderzocht.

Aanleiding voor het onderzoek waren de misstanden op de afdeling KNO waarbij enkele patiënten zijn overleden. Uit het rapport van de IGZ blijkt dat er over het algemeen veilig wordt gewerkt. Er heerst echter een angstcultuur waardoor de fouten die gemaakt werden niet gemeld werden, en precies dat wordt de raad van bestuur verweten. Het UMC herkend en erkend het rapport en zal alle benodigde maatregelen nemen. Zo zal het bestuur in gesprek gaan met medewerkers om een open en veilige cultuur te ontwikkelen. Binnen acht weken moet er een concreet plan van aanpak ingediend zijn bij de inspectie.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  • De zorg van Zuster Jansen was groots! Comfort zoals iedereen wenst voor zijn ouders.
    Mevr. van Marle
ARTIKELEN